Sirona Night Beograd

Sirona Night je event organiziran za korisnike i buduće korisnike Sirona proizvoda. Event smo održali 11.3.2016. u Beogradu.

Više možete saznati u prilogu sa strane.

Vidimo se slijedeće godine

VIDEO

Vaš Sirona Team

3rd 3D CEE SUMMIT

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3rd Sirona 3D Summit, koji će se održati 26.-28.5.2016. u Pragu, Česka.
Event smo organizirali, ovoga puta u srcu Europe s fokusom na Sirona CAD/CAM, 3D rentgen i integraciju ova dva sistema.
Osim integrirane implantologije, zadovoljstvo nam je predstaviti novi Sicat Air and Function softver zahvaljujući novom Orthoposu SL i SICAT softveru, koji omogućuju novu dimenziju digitalnoj stomatologiji u liječenju apneje i TMJ poremećaja.

Više informacija možete pronaći u prilogu.

CAD/CAM restauracije u jednoj posjeti
prof. dr. Zoran Kovač

Sirona & Ivoclar Vivadent AG pozivaju Vas da nam se pridružite na prezentaciji i demonstraciji CEREC Omnicam Chairside sustava.
CEREC sustav omogućava doktorima dentalne medicine izradu inleya, onleya, krunice i faseta u ordinaciji, u samo jednoj posjeti. 25 godina kliničkog iskustva i preko 250 znanstvenih studija potvrđuju sigurnost i pouzdanost CEREC restauracija.
Demonstracija će obuhvatiti prezentaciju Omnicam sustava, njegove indikacije i mogućnosti te postupak skeniranja, digitalnog oblikovanja u softveru i glodanja IPS e.max CAD restauracija.
Pridružite nam se i saznajte sve o Chairside CAD/CAM restauracijama.

Vrijeme i mjesto održavanja:

25.04.2016., Slovenija

04.05.2016., Rijeka
16.09.2016, Ljubljana
19.09.2016, Vukovar
21.10.2016, Split
18.11.2016, Slovenija
02.12.2016, Zagreb
Kontakt:
Robert Jurčević
Sales Specialist  Croatia, Slovenia & BiH Mobile: +385 91 6008092
robert.jurcevic@sirona.com
Radni tečaj MALI PACIJENT - VELIKI IZAZOV
doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić
izv. prof. dr. sc. Iva Alajbeg
doc. dr. sc. Andreja Carek

U ovom tečaju naglasak će biti na multidisciplinarnom pristupu rješavanju čestih problema s kojim se stomatolozi susreću u svakodnevnom radu s djecom, a koji uključuju:

  • rad s nekooperativnim malim pacijentima,
  • škripanje zubima u dječjoj dobi, 
  • potreba za brzom i kvalitetnom protetskom sanacijom kod djece.

Ovaj će vam tečaj, kroz prikaze slučajeva iz kliničke prakse, dati odgovor na pitanje koji su moderni pristupi u dentalnoj medici omogućili terapiju bez boli i neugode, kakvi se postupci preporučuju za kontrolu bruksizma s naglaskom na opis izrade okluzijske udlage te opisati mogućnosti i prednosti računalno vođenog planiranja fiksnoprotetičke terapije u djece.

Vrijeme i mjesto održavanja:

27. veljače 2016 (08:30 – 18:00)

Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, ZG
Obavezna je prijava putem Internet stranice http://www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba ili putem telefona +385 1 4802 123, fax. +385 1 4830 804, tecajevi@sfzg.hr, kao i uplata kotizacije (1000 kn) najkasnije sedam dana prije održavanja tečaja.